Category Archives: بغلی شدن

آیا اصطلاح بغلی شدن ازنظر علمی درست است؟!

این یک رفتار بیولوژیکی و بسیار طبیعی است یکی از سوال های رایج در خصوص نوزادان و اطفال این است که چرا آنها اغلب تنها در بغل شما(خصوصا مادر) آرام میگیرند؟‬‫محققان دلیل بسیار  واضح و مشخصی برای این موضوع دارند و آن را یک رفتار بیولوژیکی بسیار طبیعی برای نوزادان و کودکان به جهت انتقال […]

error: Content is protected !!