اردیبهشت 14, 1400

آیا اصطلاح بغلی شدن از نظر علمی درست است؟!

یکی از سوال های رایج در خصوص نوزادان و اطفال این است که چرا آنها اغلب تنها در بغل شما (خصوصا مادر) آرام می گیرند؟‬ ‫محققان دلیل بسیار  واضح و مشخصی برای این موضوع دارند و آن را یک رفتار بیولوژیکی بسیار طبیعی برای نوزادان و کودکان به جهت انتقال از محیط رحم به دنیای خارج از آن میدانند.‬