همچنین ممکن است دوست داشته باشید:

آغوشی های پارچه ای

ست دورپیچ و کلاه نوزاد