روبدشامبر طرح کاکتوس سایز1

توضیحات محصول

سایز بندی روبدوشامبر :
سایز ۱: ۳۸ تا ۴۴
سایز ۲: ۴۴ تا ۴۸
.
قد روبدوشامبر :
سایز ۱ : ۱۰۸-۱۱۰
سایز ۲ : ۱۰۸-۱۱۰
.
دورسینه :
سایز ۱ : ۱۰۵-۱۱۰
سایز ۲ :۱۲۰-۱۲۵

850,000 تومان

ناموجود